Яндекс.Метрика

Цитокины и хемокины

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Специфичность Концентрация Приложение Количество
340515 IL-1β FITC AS10 Ms IgG1, κ Hu
FCM, IC 50 тестов
552289 IL-1β NA/LE AS10 Ms IgG1, κ Hu 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
340516 IL-1β PE AS10 Ms IgG1, κ Hu
FCM, IC 50 тестов
550007 IL-1β немеченый AS10 Ms IgG1, κ Hu 0.5 мг/мл ICC, Neu 0.25 мг
561441 IL-6 APC MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu
IC/FCM 50 тестов
554546 IL-6 Biotin MQ2-39C3 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
340526 IL-6 FITC AS12 Ms IgG1, κ Hu
FCM, IC 50 тестов
554544 IL-6 FITC MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554696 IL-6 FITC MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554541 IL-6 NA/LE MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu 1.0 мг/мл FCM, Neu, ELISA 0.5 мг
340527 IL-6 PE AS12 Ms IgG1, κ Hu
FCM, IC 50 тестов
554545 IL-6 PE MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
559331 IL-6 PE MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
554697 IL-6 PE MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554543 IL-6 немеченый MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 0.5 мг
559068 IL-6 немеченый MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл ICC, IC/FCM 0.25 мг
561446 IL-6 V450 MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu
IC/FCM 50 тестов
554707 IL-10 APC JES3-19F1 Rat IgG2a Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562036 IL-10 APC JES3-19F1 Rat IgG2a Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 25 µg
554499 IL-10 Biotin JES3-12G8 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
554703 IL-10 NA/LE JES3-19F1 Rat IgG2a Hu 1.0 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA 0.5 мг
554495 IL-10 NA/LE JES3-9D7 Rat IgG1 Hu 1.0 мг/мл Neu 0.5 мг
559330 IL-10 PE JES3-19F1 Rat IgG2a Hu
IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 100 тестов
554706 IL-10 PE JES3-19F1 Rat IgG2a Hu 0.2 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 0.1 мг
562035 IL-10 PE JES3-19F1 Rat IgG2a Hu
IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 25 тестов
559337 IL-10 PE JES3-9D7 Rat IgG1 Hu
IC/FCM 100 тестов
554498 IL-10 PE JES3-9D7 Rat IgG1 Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
562400 IL-10 PE-CF594 JES3-19F1 Rat IgG2a Hu
IC/FCM 50 тестов
559076 IL-10 немеченый JES3-12G8 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл ICC 0.25 мг
554705 IL-10 немеченый JES3-19F1 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, IF, ELISA Cap. 0.5 мг
554704 IL-10 немеченый JES3-19F1 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 0.1 мг
554497 IL-10 немеченый JES3-9D7 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu 0.5 мг
554496 IL-10 немеченый JES3-9D7 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
551227 IL-12 (p40) немеченый C8.3 Ms IgG1 Hu 1.0 мг/мл ELISA Cap. 1 мг
560436 IL-17A PE SCPL1362 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
560489 IL-17A Alexa Fluor® 488 N49-653 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 25 тестов
560488 IL-17A Alexa Fluor® 488 N49-653 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
560490 IL-17A Alexa Fluor® 647 N49-653 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
560491 IL-17A Alexa Fluor® 647 N49-653 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 25 тестов
560439 IL-17A Alexa Fluor® 647 SCPL1362 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 25 тестов
560437 IL-17A Alexa Fluor® 647 SCPL1362 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
560613 IL-17A Alexa Fluor® 700 N49-653 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 50 тестов
560487 IL-17A PE N49-653 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 25 тестов
560486 IL-17A PE N49-653 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
560438 IL-17A PE SCPL1362 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 25 тестов
560799 IL-17A PerCP-Cy™5.5 N49-653 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
560610 IL-17A V450 N49-653 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 50 тестов
561331 IL-17F Alexa Fluor® 488 O33-782 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
561332 IL-17F Alexa Fluor® 488 O33-782 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 25 тестов
561334 IL-17F Alexa Fluor® 647 O33-782 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 25 тестов
561333 IL-17F Alexa Fluor® 647 O33-782 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
561197 IL-17F PE O33-782 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
561198 IL-17F PE O33-782 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 25 тестов
561336 IL-17F PerCP-Cy™5.5 O33-782 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 25 тестов
561335 IL-17F PerCP-Cy™5.5 O33-782 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
561338 IL-17F V450 O33-782 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 25 тестов
561337 IL-17F V450 O33-782 Ms IgG1, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
560493 IL-21 Alexa Fluor® 647 3A3-N2.1 Ms IgG1 Hu
IC/FCM 100 тестов
562043 IL-21 Alexa Fluor® 647 3A3-N2.1 Ms IgG1 Hu
IC/FCM 25 тестов
558502 IL-21 Biotin I76-539 Ms IgG1, κ
0.5 мг/мл ELISA 0.5 мг
560463 IL-21 PE 3A3-N2.1 Ms IgG1 Hu
IC/FCM 100 тестов
562042 IL-21 PE 3A3-N2.1 Ms IgG1 Hu
IC/FCM 25 тестов
558503 IL-21 немеченый J148-1134 Ms IgG1, κ
0.5 мг/мл ELISA 0.5 мгНазад в раздел