Яндекс.Метрика

Цитокины и хемокины

Кат.№ Название Формат Клон Изотип Специфичность Концентрация Приложение Количество
561441 IL-6 APC MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu
IC/FCM 50 тестов
554546 IL-6 Biotin MQ2-39C3 Rat IgG2a Hu 0.5 мг/мл ELISA Det. 0.5 мг
340526 IL-6 FITC AS12 Ms IgG1, κ Hu
FCM, IC 50 тестов
554544 IL-6 FITC MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554696 IL-6 FITC MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554541 IL-6 NA/LE MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu 1.0 мг/мл FCM, Neu, ELISA 0.5 мг
340527 IL-6 PE AS12 Ms IgG1, κ Hu
FCM, IC 50 тестов
554545 IL-6 PE MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
559331 IL-6 PE MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ Hu
IC/FCM 100 тестов
554697 IL-6 PE MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ Hu 0.2 мг/мл IC/FCM 0.1 мг
554543 IL-6 немеченый MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu 0.5 мг/мл IC/FCM, Neu, ELISA Cap. 0.5 мг
559068 IL-6 немеченый MQ2-6A3 Rat IgG2a, κ Hu 0.5 мг/мл ICC, IC/FCM 0.25 мг
561446 IL-6 V450 MQ2-13A5 Rat IgG1 Hu
IC/FCM 50 тестов
560493 IL-21 Alexa Fluor® 647 3A3-N2.1 Ms IgG1 Hu
IC/FCM 100 тестов
562043 IL-21 Alexa Fluor® 647 3A3-N2.1 Ms IgG1 Hu
IC/FCM 25 тестов
558502 IL-21 Biotin I76-539 Ms IgG1, κ
0.5 мг/мл ELISA 0.5 мг
562042 IL-21 PE 3A3-N2.1 Ms IgG1 Hu
IC/FCM 25 тестов
560463 IL-21 PE 3A3-N2.1 Ms IgG1 Hu
IC/FCM 100 тестов
558503 IL-21 немеченый J148-1134 Ms IgG1, κ
0.5 мг/мл ELISA 0.5 мгНазад в раздел